Meritorin työmaa puolivälin krouvissa

13 maalis, 2024 | Uutiset | 0 Kommenttia

Alkutalven hyytävät pakkaset ovat vaihtuneet sumusäihin ja jopa vesisateeseen Kivenlahden ”Myrskyluodolla”,  Meritorin ja Aallokkorannan uusimis- ja tulvasuojaustyömaalla. Työt ovat sää- ja veden alle rakentamisen haasteista huolimatta aikataulussaan. Tämän totesi myös Tieluiskan infrarakentamisen työpäällikkö Jani Juvonen Kivenlahdessa käydessään.

Tieluiska_infrarakentaminen_meritori
Tieluiskan infrarakentamisen työpäällikkö Jani Juvonen on tyytyväinen rakennustöiden etenemistahtiin. Taustalla porapaalutetaan hulevesiviemärin kulku-uraa.

Melua ja jopa lähitalojen ikkunoiden likaantumista aiheuttanut pitkä porapaalutusurakka ranta-alueella on saatu päätökseen. Viimeisin työ oli Ala-Kivenlahden alueen hulevesiä keräävän viemärin mereenlaskuputken paalulaattaa varten tehty paalutus.  Enää on jäljellä Meritorin aukion kulmalle tulevaa uutta jätevesipumppaamoa varten tehtävä kymmenkunnan paalun poraaminen, minkä jälkeen rauha laskeutuu työmaalle tämän työosuuden jäljiltä.

Meritori_infrarakentaminen_tieluiska
Hulevesiputken paalulaatan perustaminen käynnissä

Helmi-maaliskuun keskeisin työkohde on Meritorilta Aallokkorannan päähän ulottuvan alemman kävelytason haastava ja monivaiheinen perustaminen, raudoittaminen ja valutyö.  Kokonaisuus koostuu kombiseinän päälle tulevasta reunapalkista ja sen ja rantarakenteen väliin tulevasta paalulaatasta. Koska iso osa valutyöstä tehdään veden pinnan alle, kuivapuku hyytävään veteen mennessä on tarpeen.

Vedenalaista alemman kävelytason perustusten betonivalua.
Vedenalainen betonivalu vaatii varmistuksia vedessä ollen.

”Veden alla tehtävä rakentaminen ja ratkaisujen löytäminen siihen on ollut tämän projektin yksi suurimpia anteja ja osittain myös uusi aluevaltaus Tieluiskalle infrarakentamisessa.”

Toki työtä on pyritty helpottamaan rakentamalla valumuotit ja raudoitteet valmiiksi kuivalla maalla, mutta silti niiden asettaminen ja kiinnittäminen työsillan ja aiemmin rakennetun porapaaluista ja teräsponteista koostuvan kombiseinän väliin vaatii oman voimistelunsa. Parhaillaan viimeistellään kombiseinän päälle tulevan reunapalkin valumuotin kiinnitystä ja tehdään sen raudoitustyötä.

Aallokkorannan päähän asti mutkittelevan kombiseinän päälle tulevan reunapalkin raudoitus ja valumuotti on jo osin valmis. Kahden porapaalurivin päälle valetaan lopuksi paalulaatta reunapalkin ja rantarakenteen väliin.
Vedenpitävään kombiseinään tehdään reikiä valumuotin kiinnitystä varten.

Työpäällikkö Jani Juvonen pysyy yhteydessä työmaan tilanteeseen noin viikoittaisilla käynneillään. Työmaapäällikkö Erkka Mehtälän kanssa käydyn kustannusennustepalaverin jälkeen Juvonen kertoi puolivälissä olevan projektin etenemisestä.

”Yllätyksiä ei ole hirveästi ollut, odotin niitä jopa enemmän, koska esim. vanhoista rantarakenteista ja niiden perustamistavoista ei kaikin osin ollut etukäteen tarkkaa tietoa. Toistaiseksi isoin yllätys, mikä vaati uuden suunnitteluratkaisun, oli se että Aallokkorannan Meritorin puoleisesta päästä ei löytynytkään vedenpitävää savikerrosta oletusten mukaisesti. Kun muuten Aallokkorannalla vedenpitävyys tulvamuurin alta nousevaa vettä vastaan hoidetaan muovikalvorakenteen ja savimaan yhdistelmän avulla, päädyttiin tässä tekemään esiporattu teräsponttiseinämä puuttuvan saven alueelle.”

Työmaakonttorin seiniltä voi käydä tarkistamassa, miten työkohteet on suunniteltu. Näillä main tehtiin uusi suunnitteluratkaisu maaperän laadun selvittyä.

”Reunapalkki kombiseinän päälle on vielä yksi työmaan haastavimmista työvaiheista, mm. koska valmista betonirakennetta tehdään veden alle. Sen haasteen selvittämisen jälkeen vasta päästään eteen päin ja tekemään rantarakenteeseen kiinnittyvä paalulaatta. Eli kevääseen asti mennään nyt betonirakentamisen merkeissä ja huhtikuun loppupuolella päästään rakentamaan pintarakenteita. Kesäkuussa olisi tarkoitus saada koko urakka valmiiksi. Rakentamiselle tyypillisesti se mikä maan ja veden päällä silmin sitten näkyy on se, minkä perusteella työtä usein arvioidaan, vaikka suurin osa työstä on näkymättömissä ja edellytys sille, mitä pinnalla näkyy”, Juvonen kertaa rakentajille tuttua faktaa.

”Mereen rakennettu työsilta on tarkoitus purkaa pois huhtikuun loppuun mennessä”; Juvonen kertoo tiedoksi niille ohikulkijoille, jotka ovat jo mielessään ehtineet nähdä sen päälle nousevan kesäisen terassikeitaan.

Työpäällikkö Juvonen pitää säännöllisesti yhteyttä työmaan työntekijöihin.

Juvosen mukaan talviolosuhteita kriittisempää työmaalla on ollut meriveden korkeus, joka pitkin talvea on ollut keskimääräistä korkeampi. ”Mitä korkeammalla veden pinta on, sitä syvemmällä joudutaan työskentelemään ja kahlailemaan. Kaiken kaikkiaan veden alla tehtävä rakentaminen ja ratkaisujen löytäminen siihen on ollut tämän projektin yksi suurimpia anteja ja osittain myös uusi aluevaltaus Tieluiskalle infrarakentamisessa.”

”Oma mielenkiintoinen työvaiheensa on uuden jätevesipumppaamon rakentaminen, jonka rakennuskaivanto tehdään ns. settiseinänä eli tehdään ylhäältä alaspäin maan sisään rakentaen. Porapaalutus muodostaa sen kehikon ja maata kaivetaan kerralla sen verran, että saadaan asennettua yksi kerros levyseinää paalujen väliin, joka samalla estää maan sortumisen rakenteen sisään ja näin jatketaan kerros kerrokselta alas päin”, Juvonen kertoo juuri alkavasta seuraavasta työvaiheesta. ”Omat ratkaisunsa vaatii sekin, että yhteys jätevesiverkostoon saadaan lennossa vaihdettua vanhasta pumppaamosta uuteen.”

”Kyllä se näyttää linjassa olevan”, työpäällikkö Jani Juvonen tuumaa harjakorkeudessa olevasta tulvasuojamuurista.
Toiset on töissä ja toiset on kalassa.

Lue myös nämä:

Tieluiska osaa maaperän vakauttamisen – uutuutena yhdistelmästabilointi

Aluksi oli suo, kuokka ja Jussi... Ei sentään vaan savi, pilaristabilointilaitteistot ja Ismo sekä Santeri, Tieluiskan stabilointiosaajat. Kaira on isketty ensimmäisen...

Tieluiska rakentaa infraa Kirkkonummella

Kurjenmiekanpolun pohjaa tasoitetaan Sarfvikin golfkentän vieressä. Louhintatöiden turvajärjestelyt vaativat yhteistyötä golfkentän kanssa. Länsiväylän varteen nousee...

Tieluiska rakentaa Itäbaanaa metron vieressä

Itäisen Helsingin ja kantakaupungin välille rakennettava pyöräilijöiden ja kävelijöiden Itäbaana syntyy vaiheittain. Tieluiska rakentaa parhaillaan sen reilun...