fbpx

Rakennamme maan alta ja päältä

Maa- ja ympäristörakennuspalvelut kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti.

Olemme suomalainen perheyritys, joka tuottaa luotettavia ja laadukkaita infrarakennuspalveluita. Kokemus ja ammattitaitoinen henkilökuntamme takaavat parhaan tuloksen, aina sovitussa aikataulussa. Omat laadukkaat Torpanpiha® kasvualustat viimeistelevät laadun. Multa-asemamme sijaitsevat Espoossa ja Vantaalla.

Miksi Hyvinkään Tieluiska Oy on oikea kumppani maa- ja ympäristörakennusprojektiin? Katso videolta minkälaisesta yrityksestä on kyse.

Työmaan turvallisuus on tärkeää

Työmaalla on tärkeää tulla nähdyksi – ja nähdä. Kaivinkoneesta katsottuna näkyvyys on rajallinen. Siksi on erityisen tärkeää, että koneen kuljettajalla ja työmaalla liikkuvilla jalkamiehillä on yhteinen merkkikieli, jolla ilmoittaa liikehdintä koneen ympäristössä.

Maanrakentaminen

Rakennamme maata samalla huolella ja rakkaudella millä yritystäkin on hoidettu yli 40 vuotta. Meille laatu merkitsee ammattitaitoa. Oma nykyaikainen kalusto. Erityisosaamista massastabiloinnin parissa.

Ympäristörakentaminen

Ammattitaitoiset ja työtäpelkäämättömät ympäristörakentajat, siistit pinnat valmistuvat ennen kuin huomaatkaan.

Kasvualustat

Laadukkaat Torpanpiha® mullat puhtaista raaka-aineista ja kuorikatteet niin ammattilaisille kuin yksityisille Uudellamaalla – jo parinkymmenen vuoden ajan. Hyvä multa on puutarhan kultaa!

Konemyynti ja -kuljetukset

Jokainen kone on yksilö. Maahantuomme GRADALL ja FINN koneita, sekä teemme niihin asiakkaan tarpeen mukaiset muutokset. Myös vaihtokoneita erilaisiin tarpeisiin.
Nuottarannan tulvavallille ”Kuntatekniikan saavutukset 2020” kunniamaininta

Nuottarannan tulvavallille ”Kuntatekniikan saavutukset 2020” kunniamaininta

Hyvinkään Tieluiska Oy:n Espoon kaupungille rakentama Nuottarannan tulvavalli palkittiin kuntatekniikan kunniamaininnalla. Huomionosoitus myönnettiin tällä kertaa etänä pidetyillä Kuntatekniikan päivillä.

Kunniamaininnan myöntää lehdistöraati ja se tekee valinnasta erityisen arvokkaan rakentamisen vaikuttavuuden kannalta. Tässä kohteessa yhdistettiin hyötynäkökulman ja teknisen tarpeen lisäksi kaupunkilaisten viihtyvyys. Kiitos Espoolle hienosti sujuneesta projektista!

Nuottarannan tulvavalli Espoossa palkittiin kuntatekniikan päivillä kunniamaininnalla
Rantaraitin pohjoispuolinen hulevesipainanne Nuottarannassa muotoiltiin niin, että hulevedet virtaavat rantaraitin alittavaa hulevesiuomaa pitkin mereen.

Näin valintaa Kuntatekniikan päivien verkkosivuilla perustellaan:
”Lehdistöraati myönsi kunniamaininnan Espoon Nuottarannan tulvavallille. Raati halusi nostaa esille, että lähestulkoon jokaisessa merenrantaa koskevassa kunnassa on hyvä mahdollisuus asukkaita houkuttelevaan rantarakentamiseen ja ihmiset muutenkin haluavat virkistäytyä ranta-alueilla. Nuottarannan tulvavallilla on monta tarkoitusta; tärkeän tulvasuojauksen ohella puisto on laadukas ja viihtyisä. Asukkaat olivat vahvasti osallisia heti suunnittelun alusta lähtien ja siksi puisto on otettu alueella erittäin myönteisesti vastaan. Raati haluaa valinnallaan nostaa esille sen, että yleisten alueiden kehittämisestä hyötyy moni taho ja kehittäminen nostaa alueen profiilia.”

Vuonna 2018 vastaavalla kunniamaininnalla palkittiin Ankkapuiston uusiomassahanke Vantaalla, jossa Hyvinkään Tieluiska Oy kunnosti keskeistä ja tunnettua puistoa kestävän ympäristörakentamisen (KESY) periaatteiden mukaisessa urakassa.

Tutustu myös Tikkurilankosken padon purku-urakkaan, joka palkittiin Rakennusinsinööriliiton RIL 2019 palkinnoissa hopeasijalla.

Nuottarannan tulvavallin kuntatekniikan kunniamaininnalla palkitun kohteen ilmakuva
Työt aloitettiin lokakuussa kasvillisuuden raivaamisella ja stabiloinnilla. Tulvapenkereen, puistoraittien ja suojatien rakentaminen sekä hulevesiviemäröinti, sähkö- ja telekaapelin putkitukset rakennettiin talvikautena. Keväälle toteutettavaksi jäivät viimeistelytyöt ja istutukset.

Hyvinkään Tieluiska Oy:n puolesta Nuottarannan tulvavallin palkintoa kuntatekniikan kunniamaininnasta vastaanotti työpäällikkö Outi Korpela.

Tilaaja: Espoon kaupunki
Toteutus: Hyvinkään Tieluiska Oy

Lue lisää Nuottarannan tulvavallin hankkeesta Espoon sivuilta.

Kuntatekniikan päivien 2020 uutinen palkituista.

Työmaan turvallisuus: Ole näkyvä!

Turvallisuus työmaalla on meille erittäin tärkeää.

Videolla kerrotaan haasteista työmaalla näkymisessä. Kaivinkoneesta katsottuna näkyvyys on rajallinen – jalankulkijan on tärkeää tehdä itsensä näkyväksi. On erityisen tärkeää, että koneen kuljettajalla ja työmaalla liikkuvilla jalkamiehillä on yhteinen merkkikieli, jolla ilmoittaa liikehdintä koneen ympäristössä.
[/et_pb_column][/et_pb_row]

Haaste

Työmaalla liikkujat eivät välttämättä ymmärrä miltä työmaa näyttää kaivinkoneen kuljettajan silmin. Näkyvyys työmaalla kaivinkoneesta katsottuna on hyvin rajallinen. Kuljettaja näkee koneesta hieman oikealle etuviistoon ja vasemmalle sivulle. Koska kuljettajalla on työn teossa monta muutakin tarkasteltavaa asiaa, saattaa peileissä vilahtava henkilö olla näkvyissä vain pienen hetken.

Ratkaisu

Lähestyessäsi työmaata, pidä huoli että koneen kuljettaja näkee sinut. On hyvä tapa vaikka heilauttaa kättä, ja odottaa vastaavaa merkkiä kuljettajalta, jotta varmistut tulleesi nähdyksi. Hyvä tapa on lähestyä konetta edestä. Älä koskaan lähesty konetta sen takapuolelta. Autetaan me jalankulkijat kuljettajaa olemalla näkyviä!
[/et_pb_section]

Hyvinkään Tieluiska Oy

tarjoaa kokonaisvaltaisia infrarakentamisen palveluita, kasvualustoja sekä kone- ja varaosamyyntiä reilun 130 työntekijän voimin. Tieluiskan valttikortteina ovat yrityksen vakavaraisuus, ketteryys ja sopiva koko. Pystymme tarjoamaan henkilökohtaista palvelua ja vastaamaan suoraan asiakkaan kysymyksiin. Luotettavuus näkyy työn laadussa ja palautteessa, jota saamme yhteistyökumppaneiltamme toimialasta riippumatta.

Suositteluaste (NPS) 02/2020

Hyvinkään Tieluiska Oy:lle RALA:n ympäristösertifikaatti

Hyvinkään Tieluiska Oy:lle RALA:n ympäristösertifikaatti

Hyvinkään Tieluiska Oy on yksi kuudesta vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana uuden ympäristöjärjestelmän sertifikaatin saaneista yrityksistä. ISO 14001 -järjestelmään pohjaava sertifikaatti on räätälöity vastaamaan suomalaisen rakennusalan erityistarpeita.

 

Näin Rakentamisen laatu RALA ry kertoo sivuillaan uudesta sertifikaatista:

Ympäristöjärjestelmän sertifioinnista työkalu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Ra­ken­ta­mi­sen toi­mia­lal­la ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­set kas­va­vat jat­ku­vas­ti, var­sin­kin muut­tu­va lain­sää­dän­tö tuo haas­tei­ta yri­tys­toi­min­nal­le. Lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­sis­sa ja si­dos­ryh­mien odo­tuk­sis­sa ta­pah­tu­vis­sa muu­tok­sis­sa mu­ka­na py­sy­mi­nen ja nii­hin vas­taa­mi­ses­ta luo­tet­ta­vas­ti vies­ti­mi­nen voi ol­la työ­läs­tä. 

Rat­kai­su­na tä­hän haas­tee­seen Ra­ken­ta­mi­sen laa­tu RA­LA ry on ke­hit­tä­nyt ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­män ser­ti­fioin­ti­me­net­te­lyn pe­rin­tei­sen toi­min­ta­jär­jes­tel­mä­ser­ti­fioin­nin rin­nal­le. Ym­pä­ris­tö­ser­ti­fioin­nin ar­vioin­ti­pe­rus­teis­sa esi­te­tään sel­keät vaa­ti­muk­set yri­tyk­sen ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mäl­le, sen so­vel­ta­mi­sel­le ja edel­leen ke­hit­tä­mi­sel­le. Näin ym­pä­ris­tö­asiat on hel­pom­pi ot­taa ko­ko­nai­suu­te­na hal­tuun ja var­mis­taa, et­tä yri­tys on huo­mioi­nut toi­min­ta­ta­vois­saan niin si­to­vat vel­voit­teet kuin mer­kit­tä­vät suo­rat ja vä­lil­li­set toi­min­nan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set­kin.

Tästä linkistä pääset yrityshakuun, josta voit tarkastella kaikkia myönnettyjä sertifikaatteja yrityjksen nimellä, sekä referenssikohteita.

MITÄ MEISTÄ SANOTAAN?

Tieluiskan kanssa oli hyvä työskennellä, mihinkään ei koskaan sanottu ei.
Veli-Matti Sivonen

projektipäällikkö, Stara

Hyvinkään Tieluiska Oy on ollut meille hyvä ja luotettava urakoitsija. Sovituissa aikatauluissa ja kustannuksissa on pysytty ja työnjälki on ollut moitteetonta.

kaupunginpuutarhuri Emmi Silvennoinen ja projekti-insinööri Tapani Aarni

Kauniaisten kaupunki

Asentajamme kehuivat että teillä on osaavia kavereita töissä! Jakokaapit oli laitettu juuri oikeaan korkoon ja merkinnät oli kaikissa vetämissänne kaapeleissa, joten meidän oli helppo tehdä kytkentätyöt.

Sami Rasi

Elvera Oy

Kysy lisää, pyydä tarjous

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme ja autamme arvioimaan tarpeesi. Tarjoamme luotettavan ja kustannustehokkaan vaihtoehdon!

Hyvinkään Tieluiska Oy, Toimisto

Harkkokatu 6,
05800 Hyvinkää

Ajo-ohjeet

Vantaan multa-asema

Pitkäsuontie 2,
01230 Vantaa

Ajo-ohjeet

Espoon multa-asema

Ämmässuonkuja 3,
02820 Espoo

Ajo-ohjeet

Hyvinkään Tieluiska Oy

Y-tunnus: 0597303-9

Laskutusosoite

Hyvinkään Tieluiska Oy
PL 8221
02066 DOCUSCAN

Tähän osoitteeseen pyydämme lähettämään vain laskut. Sähköisen laskutuksen ohjeet (PDF)

Pyydämme huomioimaan vaaditut tunnisteet laskua lähettäessä: lähettäjän nimi, laskun päiväys, laskunnumero, viitenumero, laskun summa, eräpäivä, myyjän y-tunnus sekä työmaanumero.

Hallinto ja korjaamo

Harkkokatu 6
05800 Hyvinkää
puh: 020 759 0400
fax: 019 485 278
Avoinna: ma-pe 8-16
info@tieluiska.fi

Maa- ja ympäristörakentaminen

Hakakalliontie 7
05460 Hyvinkää

Sähköiset tarjouspyynnöt maanrakennus@tieluiska.fi

Laadukas multa myös yksityisasiakkaille!

Torpanpiha® -tuoteperhe

Puhtaat ja laadukkaat multatuotteemme on saatavilla myös yksityisasiakkaille, noudettuna tai kotiin toimitettuna! Lue lisää:
www.torpanpiha.fi

Vantaan multa-asema

Länsisalmi
Pitkäsuontie 2, 01230 Vantaa
puh. 020 759 0452

Avoinna:
ma-pe 7.00-15.30
kasvualustat@tieluiska.fi

Espoon multa-asema

Ämmässuo
Ämmässuonkuja 3, 02820 Espoo
puh. 020 759 0455

Avoinna:
ma-pe 7.00-15.30
kasvualustat@tieluiska.fi