Infrarakentaminen

Rakennamme maata samalla varmalla otteella ja rakkaudella millä yritystäkin on luotsattu jo lähes 50 vuotta.

Infrarakentaminen

Infrarakentaminen

Laadukasta ja luotettavaa infrarakentamista Etelä-Suomessa.

Kotimaisena infrarakentajana olemme sitoutuneita tarjoamaan laadukasta, luotettavaa ja suunnitelmallista infrastruktuuria, joka tukee ja edistää yhteiskuntamme toimintaa ja kehitystä. Rakennuskohteemme ovat suureksi osaksi julkisyhteisöille ja rakennusliikkeille toteutettuja viher- ja ympäristökohteita. Meillä on laaja kokemus niin teiden, puistojen, virkistysalueiden kuin urheilupaikkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Otamme ennakkoluulottomasti käyttöön uusia teknologioita ja innovaatiota varmistaaksemme, että rakentamamme infra ei ainoastaan täytä tämän päivän vaatimuksia, vaan myös huomisen. Työmme laatu syntyy vahvasta asiantuntijuudesta, kokemuksesta ja kyvystä tuottaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja. 

Infrarakentaminen vaatii monipuolista osaamista. Siksi yrityksemme koostuu noin 140:stä eri rakennusalan ammattilaisesta, joista noin 110 työskentelee rakentamisen parissa. Menestyksemme reseptinä on aina ollut hyvät ja ammattitaitoiset työntekijät, ennakkoluuloton uusien ideoiden käyttöönotto ja töiden tekeminen sovitusti. Näin on saavutettu asiakkaiden luottamus, pitkäaikaiset asiakassuhteet ja yritykselle hyvä maine luotettavana infrarakentajana. 

Toimimme pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, mutta tarvittaessa kalustomme ja henkilöstömme on helposti siirrettävissä myös muualle.

Kerro meille tarpeistasi, saat meiltä takuulla kustannustehokkaan ja joustavan ratkaisun.

Mitä on infra-rakentaminen?

Infrarakentaminen on rakennusalan osa-alue, joka keskittyy yhteiskunnan perusrakenteiden, kuten teiden, siltojen, raideverkkojen, vesihuollon ja viemäriverkostojen, sekä sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Infrarakentaminen on kriittinen yhteiskunnan toimivuuden ja kehityksen kannalta, sillä se luo puitteet monille muille elintärkeille toiminnoille, kuten liikenteelle, asumiselle ja taloudelliselle toiminnalle. Infrarakentaminen käsittää myös ympäristörakentamisen, kuten puistojen ja virkistysalueiden suunnittelun ja rakentamisen.

  Pyydä tarjous:

  020 759 0400

  Muut palvelumme

  Emulsiökylvö tieluiska

  Emulsiokylvö

  Emulsiokylvö on nopein, kustannustehokkain ja korkealaatuisin menetelmä nurmikon kylvössä, maisemoinnissa ja eroosion hallinnassa.

  Viherrakentaminen tieluiska

  Kasvualustat

  Laatumultaa Etelä-Suomen suurimmalta irtomullan valmistajalta. Myös räätälöidyt ja erikoistuotteet, multa-asemiltamme Espoosta ja Vantaalta.

  Maanrakentaminen tieluiska

  Stabilointi

  Vahvista rakennuspohjasi Tieluiskan stabiloinnilla – tehokasta, monipuolista ja ympäristöystävällistä maanparannusta.

  UKK – Infra-rakentaminen

  Mitä on infrarakentaminen ja kuinka kestävä kehitys näkyy tulevaisuuden maa- ja viherrakentamisessa? Näihin vastaamme tässä osioissa. Jos sinulla on meille muuta kysyttävää infrarakentamiseen liittyen, kysy sähköpostitse! 

  Mikä on infrarakentaminen ja mitä se kattaa?

  Infrarakentaminen viittaa sellaisten perusrakenteiden rakentamiseen ja ylläpitoon, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan toiminnalle. Tähän sisältyvät teiden, siltojen, raideverkkojen, lentokenttien, satamien, vesihuolto- ja viemäröintijärjestelmien, sähkö- ja tietoliikenneverkkojen sekä julkisten rakennusten, kuten koulujen ja sairaaloiden, rakentaminen. Infrarakentaminen on olennainen osa kaupungistumista ja taloudellista kehitystä, ja se kattaa laajat ja monimutkaiset hankkeet, jotka vaativat erityistä suunnittelua ja toteutusta.

  Miten infrarakentamisprojektin suunnittelu ja toteutus eroaa tavallisesta rakentamisesta?

  Infrarakentamisen suunnittelu ja toteutus eroavat tavallisesta rakennustoiminnasta niiden monimutkaisuuden, mittakaavan ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. Infraprojektit vaativat yleensä laajaa maanrakennustyötä, erikoistuneita rakennustekniikoita ja suurten koneiden käyttöä. Lisäksi ne edellyttävät usein monien eri sidosryhmien, kuten julkisyhteisöiden yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Infraprojektit ovat myös pitkäkestoisempia ja niillä on laajempi vaikutus ympäristöön ja yhteisöön.

  Kuinka kauan tyypillinen infrarakentamisprojekti kestää?

  Infrarakentamisprojektin kesto vaihtelee suuresti projektin laajuuden, luonteen ja monimutkaisuuden mukaan. Pienemmät hankkeet, kuten tien parannukset tai pienet sillanrakennusprojektit, saattavat kestää muutamia kuukausia tai jopa vähemmän aikaa. Suuremmat, monimutkaisemmat hankkeet, kuten suurten moottoriteiden rakentaminen tai merkittävät rautatiehankkeet, voivat kestää useita vuosia. Projektin kestoon vaikuttavat monet tekijät, kuten suunnitteluprosessi, maanrakennustyöt, rakennusmateriaalien saatavuus, sääolosuhteet ja rahoituksen järjestely.

  Mitä kestävän kehityksen periaatteita sovelletaan infrarakentamisessa?

  Infrarakentamisessa kestävän kehityksen periaatteet keskittyvät ympäristövaikutusten minimoimiseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja pitkäaikaisen taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa ympäristöystävällisten rakennusmateriaalien ja -tekniikoiden käyttöä, energiatehokkuuden parantamista, veden ja muiden luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, sekä paikallisyhteisöjen tarpeiden huomioimista projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Kestävän kehityksen periaatteet edellyttävät myös jatkuvaa arviointia ja parannustoimia, jotta voidaan varmistaa, että infrarakennushankkeet tukevat kestävää kehitystä myös pidemmällä aikavälillä.