Tieluiska rakentaa Itäbaanaa metron vieressä

Tieluiska rakentaa Itäbaanaa metron vieressä

Itäisen Helsingin ja kantakaupungin välille rakennettava pyöräilijöiden ja kävelijöiden Itäbaana syntyy vaiheittain. Tieluiska rakentaa parhaillaan sen reilun kilometrin osuutta Herttoniemessä ja Kulosaaressa, Tupasaarentien ja Hiihtäjänkujan välillä. Työt alkoivat talvella puunkaadoilla, minkä jälkeen on päästy louhinta-, perustus- ja pohjustustöihin.

”Syntymässä on parhaillaan kiertoliittymä Kipparlahdensilmukkaan ja rakennamme myös 80 metriä pitkän jännitetyn palkkisillan pyöräilijöille ja jalankulkijoille Kipparlahdensilmukan yli aivan metroradan viereen”, työmaapäällikkö Juha Suvinen kertoo työmaan merkittävistä rakennuskokonaisuuksista.

Kipparlahdensilmukan kiertoliittymästä Itäbaana jatkuu itään päin kaksisuuntaisena metroradan viertä pitkin. Kulku-ura alkaa hahmottua.

Kantakaupungin suunnasta uuteen kiertoliittymään asti baanaa rakennetaan kahtena yksisuuntaisena pyörätienä ja siitä Itäkeskukseen päin kaksikaistaisena niin, että vieressä kulkee noppakiviraidalla erotettu kävelytie. Kivinokan ja Vanhankaupunginselän virkistysalueiden käyttäjiä varten rakennetaan uutta pysäköintitilaa kiertoliittymän itäpuolelle ja uuden sillan alle Kipparlahdensilmukkaan.

Kipparlahdensilmukan yli rakennetaan baanalle oma silta metrosillan viereen. Näkymä kohti itää.
Metrosillan kylkeen tulevan baanan sillan työmaa kohti kantakaupunkia.

Haasteita rakentamiseen siltatyömaalla on aiheuttanut se, että alue on alun perin rakennettu vanhan merenpohjan päälle ja pohjamaan veden kyllästämä siltti on antanut merkkejä liikkumisesta ja kantavuuden menettämisestä perustustöitä tehtäessä. Tämän takia työt olivat keväällä keskeytyksissä uusien maaperää häiritsemättömien suunnitteluratkaisujen löytämiseksi. ”Ainahan ne ratkaisut haasteisiin löytyvät, yhtään hanketta ei näiden takia ole jäänyt kesken”, Suvinen korostaa.

Metrosillan ja sen viereen tulevan uuden sillan alusmaata tukevoitetaan teräsponttiseinällä, joka verhoillaan teräsristikolla.

Sillan jälkeen baana jatkuu itään päin metroradan tasalla aluksi kuutisen metriä korkean luiskan päällä, minkä takia siihen tulee umpinainen kevyen liikenteen kaide, jossa on taideaiheita baanan kulkjoiden silmäniloksi.

Käynti työmaan Hiihtäjänkujan puoleisessa päässä kertoo, minkälaisesta tarkkuuspelistä on ollut kyse, kun vanhaa kallioleikkausta on laajennettu Itäbaanaa varten aivan metroradan vierestä. ”Kalliota on louhittu lähimmillään viiden metrin päässä metroradan aidasta”, Tieluiskan Sami Salminen kertoo paikan päällä louhintatöiden yhä jatkuessa. ”Ohikulkevan kaksisuuntaisen metroliikenteen takia ja vaaratilanteiden vättämiseksi työ tehdään niin, että olemme jatkuvassa yhteydessä metron ohjauskeskuksen kanssa ja räjäytykset tehdään pienten liikennetaukojen aikana saatuamme siihen luvan keskukselta”.

Itäbaanan louhintatöitä Metroradan vieressä Herttoniemessa Itäkeskuksen suuntaan.
Kallioleikkauksen räjäytystyöt tehtiin lähimmillään 5 metrin päässä metroradan aidasta.
Louhintatyöt ovat olleet Tieluiskan Sami Salmisen ja Pro Louhinta Oy:n Jaakko Louhiston vastuulla.

Kevyen liikenteen väylään hyvin sopien työmaa on vähäpäästöinen ja Tieluiskalla onkin Volvo Construction Equimentsin kanssa yhteistyössä käytössään Suomen ensimmäinen akkukäyttöinen iso kaivinkone. Työmaalle on tätä varten vedetty sähköt kaupallista latausasemaa vastaavalle pikalatauspisteelle, joka takaa, että koneella pystytään toimimaan työpäivän ajan.

Tieluiskan vähäpäästöisellä työmaalla möyrii Suomen ensimmäinen akkukäyttöinen iso kaivinkone.
Volvo Construction Equipment Suomen myyntipäällikkö Niina Reiju on kiinnostunut akkukäyttöisen kaivurin käyttökokemuksista. Tieluiskan Timo Yliniemi (kesk.) ja työmaapäällikkö Juha Suvinen vaikuttavat tyytyväisiltä.

Viimeistelyvaiheessa Tieluiska istuttaa alueelle uutta puustoa noin 30 puun verran. Lisäksi istutetaan pensaita yli 1 000 kappaletta. Näin Itäbaana sulautetaan mahdollisimman kauniisti ympäristöönsä.