fbpx

Hulevesien hallintaan, Torpanpiha® Sadepuutarhamulta

Painanteisiin

Kaupunkialueille kasvipeitteisiin painanteisiin ja esimerkiksi tulvaniityille tarkoitettu tuote jonka rakenne imeyttää ja viivyttää hulevesiä. Se säilyttää ravinteikuutensa hyvin niin kuivalla kaudella kuin runsaidenkin sateiden aikana.

Tutkimuksen tulos

Sadepuutarhamullan esiaste on ollut mukana Aalto Yliopiston tutkimuksessa jo kolme kasvukautta, ja tutkimuksen tulokset puhuvat puolestaan. Tuote on erinomainen alueilla joissa ääriolosuhteet vaihtelevat.

Helppo asentaa

Salaojituksen päälle asennetaan 45-85 cm kasvualustaa, eikä kerrostamisesta tarvitse enempää huolehtia! Kaupunkiolosuhteissa helppous on tärkeää, kun maata joudutaan eri syistä kaivamaan auki.

Kestävä kehitys

Kasvualustavalmistuksessa käytämme kierrätettyjä maa-aineksia lähialueilta, joita saamme käyttöömme kaivuumaista. Tuotteemme ovat turvallisia, emme käytä kompostilannoitetta.

Ideaali kasvualusta hulevesien hallintaan

Torpanpiha® SADEPUUTARHAMULTA on kivennäismaapitoinen,
lannoitettu ja levitysvalmis ideaali kasvualusta hulevesien hallintaan
ja biopidätykseen. Tuote on lannoitettu ensiluokkaisilla pinnoitetuilla,
lämpövaikutteisilla ja hallitusti liukenevilla lannoitteilla.

Tuotetta on saatavana tilauksesta sekä irtotavarana että 1000L suursäkeissä.

Sadepuutarha

”Kasvipeitteinen painanne, jonne hulevedet johdetaan. Vesi pidättyy ja puhdistuu painanteessa, josta se suodattavan maakerroksen läpi imeytetään maaperään tai johdetaan hulevesijärjestelmään.”

Biosuodatussalue

Puhdistaa hulevesiä kasvillisuuden avulla, viivyttää vettä orgaanisessa maaaineksessa sekä suodattaa hulevedet maaaineksen läpi. Painanne, jossa lammikoitumistilavuutta.

Hyvinkään Tieluiska Oy

Yli 40-vuotisella matkalla rakennettu suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat Torpanpiha® kasvualustat ovat olleet markkinoilla 2000-luvun alusta. Alussa kasvualustatuotannon oli tarkoitus tukea omaa maa- ja ympäristörakentamista, mutta hyvien kokemuksien myötä tuote kiinnosti myös muita rakentajia. Nyt Torpanpiha® tuotteet ovat Uudellamaalla B2B markkinajohtajan asemassa, ja saatavilla myös kuluttajille irtokuormina tai 1m3 suursäkeissä.

Ääriolosuhde: rankkasade

Aalto Yliopistolle tehdyn tutkimuksen mukaan Torpanpiha® Sadepuutarhamulta pidätti vettä pidempään ennen kuin varsinainen suodanta alkoi. Testissä tuo aika oli jopa 127 minuuttia, kun verrokkituotteilla vastaava aika oli 30 ja 37 minuuttia.

Torpanpiha ® Sadepuutarhamulta varastoi vettä testissä siten, että virtaamaa riitti jopa 16 tuntia, kun verrokkituotteet läpäisivät saman määrän vettä 4-6 tunnin kuluessa. Maininnan arvoista on myös se, että suodanta-aika oli sama vaikka rankkasadetta mallintavia kastelukertoja lisättiin.

Torpanpiha® Sadepuutarhamullan ominaisuudet vettä hidastavana elementtinä ovat erinomaiset .

Ääriolosuhde: lumi, jää ja routa

Vaikka maa jäätyi ja suli, routa saapui testiajanjaksolle, Torpanpiha® Sadepuutarhamullan rakenne ei läpijäätynyt joten sen läpäisykyky (hydraulinen johtavuus) säilyi läpi koko talvikauden.

Kysy lisää tuotteesta

Pyydä tarjous, kysy käyttövinkkejä tai lisää tietoa tuotteen ominaisuuksista.
Voit soittaa multa-asemillemme: Espoo 020 759 0550 ja Vantaa 020 759 0520.