fbpx

Kuvernöörintien eteläpään muutostyöt alkavat viikolla 4

Julkaistu: 17. tammikuuta 2022

Katusuunnitelmien mukaan Kuvernöörintie muuttuu Kauppakeskus Saaren eteläpuoleiselta osalta päättyväksi tieksi ja vaihtaa nimensä Eteläiseksi Kuvernöörinkujaksi. Päättyvän tieosuuden ja Reposalmentien välinen osuus muuttuu jalankulun ja pyöräliikenteen yhteydeksi ja on jatkossa nimeltään Kuvernöörinpolku. Kuvernöörintie väliltä Laajasalontie-Sarvastonkaari on jatkossa osa Sarvastonkaarta.

Kuvernöörintien eteläpään muutostyöt alkavat viikolla 4 vesihuoltotyöllä. Vanha 600 mm runkovesijohto korvataan uudella samankokoisella ja samalla hulevesiputkistoa parannetaan. Kaivuutyöt alkavat valmistelevilla töillä eteläpäästä kohti pohjoista.

Liikennemuutoksia Laajasalontiellä

Työ aiheuttaa väliaikaisia kulkureittejä ja puiden poistoja

Kuvernöörinpolun vesijohtotyön vuoksi joudutaan kadun itäpuolelta kaatamaan katupuita, sillä uusi rakennettava putkilinja kulkee nykyisen viherkaistan kohdalla. Kuvernöörinpolun kohdalla katualue kapenee, sillä nykyinen kaista-alue on suunnitelmissa merkitty asuinrakennuksen tontiksi. Tästä syystä putkisto kaivetaan tulevan katupohjan kohdalle.

Eteläisen Kuvernöörinkujan ja Kuvernöörinpolun väliselle alueelle rakennetaan kääntöpaikka. Tulevan kääntöpaikan kohdalta kaivetaan hulevesilinja kohti Laajasalontietä ja poistetaan tältä alueelta pilaantuneet maa-ainekset. Kaivuutyöt alkavat viikolla 4. Nykyisen Kuvernöörintie 21:n rajalle asennetaan työnaikainen suoja-aita rajaamaan työaluetta. Kaivuutyöt ja maa-ainesten siirto vaativat myös puiden kaatoa.

Kaivuutyö aiheuttaa myös melua

Kaivuutyö aiheuttaa melua lähialueella, sillä jäätynyt maa-aines joudutaan poistamaan koneellisesti iskuvasaroimalla. Meluavat työt ajoitetaan Helsingin kaupungin meluilmoituksen mukaisesti arkisin klo 7–18 välille.

Katualue valmistuu kesällä

Asfaltointi, kiveykset ja vihertyöt aloitetaan roudan sulamisen jälkeen keväällä ja katualue valmistuu kesällä 2022, kun Reposalmentie Laajasalontielle on käytettävissä.

Ota yhteyttä

Laajasalontien katujärjestelyt

Urakoitsija: Tieluiska Oy

050 475 8878

Jätä viesti ja työmaalta otetaan Sinuun yhteyttä.

laajasalontie@tieluiska.fi