fbpx

Tekniikka-asennuksia ja pintarakenteita Laajasalontiellä

Julkaistu: 26. heinäkuuta 2022

Itäpuolen painopenkereen purku sekä vaahtolasikevennys on valmistunut, mikä mahdollistaa tekniikka-asennusten aloittamisen myös tällä alueella. Meluseinän paalutus on tehty, ja työ jatkuu syksyn mittaan. Isosaarentien kaivuutyöt, ja vesihuollon sekä tekniikan rakentaminen jatkuvat.

Laajasalontien pohjoispäässä Nesteen kohdalla louhintatyöt ovat valmistuneet tämän työvaiheen osalta. Samoin vesihuollon runkolinja on nyt kokonaisuudessaan valmis. Länsipuolen uudet kaistat rakennetaan pääosin valmiiksi, ennen kuin liikenne siirretään uusille kaistoille. Laajasalontien/Yliskyläntien kaivuutyöt jatkuvat elokuun aikana, jolloin rakennetaan viimeiset liittyvät haarat kaukolämmön ja vesihuollon osalta. Tämä mahdollistaa muiden jo rakennettujen osien liittämiset valtakunnan verkkoon. Isosaarentien nykyinen kaukolämpölinja voidaan poistaa käytöstä vasta kun kaukolämpölinja on valmis Yliskyläntielle saakka. Tästä syystä Isosaarentien työt kestävät oletettua pidempään. Isosaarentien ja Kirkkosalmentien vesihuolto on jo liitetty uuteen linjastoon.

 

Reunakivet, asfaltointi ja pintakiveykset jatkuvat Kuvernöörintiellä sekä Laajasalontien länsireunalla. Myös Laajasalontien itäreunan reunakivien asennus käynnistyy elokuun aikana. Kävelytie ja pyörätie erotetaan toisistaan reunakivellä ja noppakiviraidalla.

Kuvernöörintiellä valmistaudutaan liitostöihin

Kuvernöörintien iso vesijohto ja hulevesiviemärit on pääosin rakennettu valmiiksi. Kuvernöörintien eteläpään liitospaikka on osoittautunut alustavaa tietoa haastavammaksi, mutta tämäkin työ etenee. Tulevan jalkakäytävän ja pyörätien työt Laajasalontien ja Kuvernöörintien välillä ovat edistyneet myös, kevennysrakenne ja rakennekerrokset ovat valmiina. Pinta-asfaltti ja vihertyöt tehdään syksyn kuluessa.

Liikennemuutoksia Laajasalontiellä

Väliaikainen silta puretaan syksyn aikana

Väliaikainen silta Laajasalontiellä pidetään paikallaan aiempaa suunnitelmaa pidempään.

Työmaan tekniset ratkaisut mahdollistavat tekniikka-asennusten etenemisen keskeytyksittä ja silta voidaan kiertää. Silta tullaan purkamaan syksyn aikana.

Meluseinän paalutus on valmistunut, seinän rakentaminen siirtyy syksyyn

Laajasalontielle Kuvernöörintien kohdalle rakennettavan meluseinän paalutus on valmistunut, ja osa pilarikengistäkin on asennettu paikoilleen. Meluseinän keskivaiheille rakennettavan betonimuurin työt on aikataulutettu elokuulle. Itse seinän rakentamista tullaan siirtämään syksymmälle työmaalla lisääntyneen ilkivallan vuoksi. Vaahtolasikevennys on kokonaisuudessaan valmistunut ja rakennekerroksien työstäminen on käynnissä. Ajorata-asfaltteja levitetään heinä-elokuun vaihteessa, jonka jälkeen työ jatkuu pintarakenteilla.

Liikennemuutoksia Laajasalontiellä

Havainnekuva meluseinästä. Kuvasta poiketen alaosan betonisokkelille tehdään umbra-käsittely, jolloin senkin pinta muuttuu ruskehtavaksi.

Ota yhteyttä

Laajasalontien katujärjestelyt

Urakoitsija: Tieluiska Oy

050 475 8878

Jätä viesti ja työmaalta otetaan Sinuun yhteyttä.

laajasalontie@tieluiska.fi