fbpx

Hyvinkään Tieluiska Oy:n Espoon kaupungille rakentama Nuottarannan tulvavalli palkittiin kuntatekniikan kunniamaininnalla. Huomionosoitus myönnettiin tällä kertaa etänä pidetyillä Kuntatekniikan päivillä.

Kunniamaininnan myöntää lehdistöraati ja se tekee valinnasta erityisen arvokkaan rakentamisen vaikuttavuuden kannalta. Tässä kohteessa yhdistettiin hyötynäkökulman ja teknisen tarpeen lisäksi kaupunkilaisten viihtyvyys. Kiitos Espoolle hienosti sujuneesta projektista!

Nuottarannan tulvavalli Espoossa palkittiin kuntatekniikan päivillä kunniamaininnalla
Rantaraitin pohjoispuolinen hulevesipainanne Nuottarannassa muotoiltiin niin, että hulevedet virtaavat rantaraitin alittavaa hulevesiuomaa pitkin mereen.

Näin valintaa Kuntatekniikan päivien verkkosivuilla perustellaan:
”Lehdistöraati myönsi kunniamaininnan Espoon Nuottarannan tulvavallille. Raati halusi nostaa esille, että lähestulkoon jokaisessa merenrantaa koskevassa kunnassa on hyvä mahdollisuus asukkaita houkuttelevaan rantarakentamiseen ja ihmiset muutenkin haluavat virkistäytyä ranta-alueilla. Nuottarannan tulvavallilla on monta tarkoitusta; tärkeän tulvasuojauksen ohella puisto on laadukas ja viihtyisä. Asukkaat olivat vahvasti osallisia heti suunnittelun alusta lähtien ja siksi puisto on otettu alueella erittäin myönteisesti vastaan. Raati haluaa valinnallaan nostaa esille sen, että yleisten alueiden kehittämisestä hyötyy moni taho ja kehittäminen nostaa alueen profiilia.”

Vuonna 2018 vastaavalla kunniamaininnalla palkittiin Ankkapuiston uusiomassahanke Vantaalla, jossa Hyvinkään Tieluiska Oy kunnosti keskeistä ja tunnettua puistoa kestävän ympäristörakentamisen (KESY) periaatteiden mukaisessa urakassa.

Tutustu myös Tikkurilankosken padon purku-urakkaan, joka palkittiin Rakennusinsinööriliiton RIL 2019 palkinnoissa hopeasijalla.

Nuottarannan tulvavallin kuntatekniikan kunniamaininnalla palkitun kohteen ilmakuva
Työt aloitettiin lokakuussa kasvillisuuden raivaamisella ja stabiloinnilla. Tulvapenkereen, puistoraittien ja suojatien rakentaminen sekä hulevesiviemäröinti, sähkö- ja telekaapelin putkitukset rakennettiin talvikautena. Keväälle toteutettavaksi jäivät viimeistelytyöt ja istutukset.

Hyvinkään Tieluiska Oy:n puolesta Nuottarannan tulvavallin palkintoa kuntatekniikan kunniamaininnasta vastaanotti työpäällikkö Outi Korpela.

Tilaaja: Espoon kaupunki
Toteutus: Hyvinkään Tieluiska Oy

Lue lisää Nuottarannan tulvavallin hankkeesta Espoon sivuilta.

Kuntatekniikan päivien 2020 uutinen palkituista.