fbpx

Laajasalontien katutyöt etenevät kokonaisaikataulussa

Julkaistu: 12. toukokuuta 2022

Ajoneuvoliikenne Herttoniemen suuntaan on siirretty onnistuneesti tulevalle raitiotielinjaukselle. Siirto mahdollistaa Laajasalontien itäpuolen rakentamisen lopulliseen muotoonsa. Isosaarentien kaivuutyöt, vesihuollon sekä tekniikan rakentaminen jatkuu talvitauon jälkeen toukokuussa.

Laajasalontien muutostöiden painopiste siirtyy pohjoispäähän Nesteen kohdalle. Yliskyläntien kaivuutyöt alkavat kesän aikana, jolloin rakennetaan viimeiset liittyvät haarat kaukolämmön ja vesihuollon osalta. Tämä mahdollistaa muiden jo rakennettujen osien liittämiset valtakunnan verkkoon. Isosaarentien nykyinen kaukolämpölinja voidaan poistaa käytöstä vasta kun kaukolämpölinja on valmis Yliskyläntielle saakka. Tästä syystä isosaarentien työt kestävät oletettua pidempään.

Reunakivet, asfaltointi ja pintakiveykset Laajasalontien itäreunalla alkavat toukokuun puolivälissä. Kavelytie ja pyörätie erotetaan toisistaan reunakivellä ja noppakiviraidalla. Työ alkaa kävelysillan kupeesta molempiin suuntiin.

Kuvernöörintien muutokset

Kuvernöörintien iso vesijohto ja hulevesiviemärit on pääosin rakennettu valmiiksi. Liitospaikat tässäkin osassa odottavat Yliskyläntien valmistumista. Pilaantuneiden maa-ainesten kaivuu on valmis ja massanvaihto on tehty. Pohjarakenteet tulevalle jalkakäytävälle ja pyörätielle Laajasalontien ja Kuvernöörintien välillä ovat valmiina. Hulevesiviemäri ja kevennysrakenteet rakennetaan kesän aikana.

 

Väliaikainen silta Laajasalontiellä pidetään paikallaan aiempaa suunnitelmaa pidempään. Työmaan tekniset ratkaisut mahdollistavat kaukolämpötöiden etenemisen keskeytyksittä ja sillan pilari voidaan kiertää. Silta puretaan kesän aikana, mutta on käytössä ainakin vielä koululaisten kevätlukukauden loppuun.

Liikennemuutoksia Laajasalontiellä

Meluseinän rakentaminen alkaa

Meluseinän rakentaminen Laajasalontielle Kuvernöörintien kohdalle alkaa paalutuksella joka valmistuu toukokuun aikana. Tämän jälkeen painopenger poistetaan ja tilalle rakennetaan vaahtolasikevennys sekä rakennekerrokset nykyiseen korkeuteen. Meluseinän asentaminen tapahtuu alustavan suunnitelman mukaisesti heinä-elokuussa.

Liikennemuutoksia Laajasalontiellä

Painopenger puretaan ja sen täyttöön käytetty murske käytetään työmaalla toisaalla. Tilalle tulee vaahtolasikevennys, pintarakenteet ja meluseinä.

Ota yhteyttä

Laajasalontien katujärjestelyt

Urakoitsija: Tieluiska Oy

050 475 8878

Jätä viesti ja työmaalta otetaan Sinuun yhteyttä.

laajasalontie@tieluiska.fi