fbpx

Laajasalontien katujärjestelyissä räjäytystyöt käynnissä ja liikenteessä muutoksia

Julkaistu: 24. toukokuuta 2021

Louhinnan valmistelevat työt on tehty ja kivien irrotus räjäyttämällä alkoi viikolla 19. Autoliikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä pysäytetään räjäytystyön ajaksi. Liikenteen pysäyttää liikenteenohjaushenkilö, jonka merkkejä tulee noudattaa. Räjäytystyö ja siitä johtuva liikenteen pysäytys kestää kerrallaan muutaman minuutin. Mikäli joudumme siivoamaan louhinta-alueen edustalla olevia tie- ja katualueita, niin louhinnan pysäytys voi olla jopa 10 minuuttia.

Liikenne Kuvernöörintieltä Laajasalontielle etelään on siirtynyt yhdelle kaistalle

Liikennemuutoksia Laajasalontiellä

Autoliikenne Laajasalontiellä on siirtynyt väliaikaisille kaistoille. Koirasaarentien ja Laajasalontien risteyksissä on jalankulkijoille ja pyöräilijöille myös työmaan ohitukseen opastetut reitit. Työmaa-alue on merkitty karttaan punaisella.

Laajasalontien ja Kuvernöörintien risteysalueella on tehty jo liikennejärjestelyjä vesihuollon rakentamista varten. Vesihuollon rakentaminen edellyttää tukiseinän rakentamisen pontittamalla. Vesihuolto etenee vaiheittain koko Laajasalontie – Koirasaarentie- Kuvenöörintie risteysalueen halki. Vesihuollon etenemisen vaatimasti autoliikennettä ohjataan kaivannon ohi. Merkittävin vesihuollon takia tehtävä kaistajärjestely on Kuvernöörintieltä Laajasalontielle etelään päin kääntyvän liikenteen kaistan yhdistäminen kahden kaistan sijaan yhdelle kaistalle. Vesihuoltotyön edistyessä kaistajärjestelyjä palautetaan. Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan käyttämään nykyisiä suojateitä. Työn ajan Laajasalonkaaren kohdalla oleva suojatie on pois käytöstä ja jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan aidoin ja opastein kiertämään liikennevalo-ohjatun risteyksen ja Sarvastonkaaren päässä olevan suojatien kautta.

  Reposalmentien liikenneympyrän keskipistettä siirretään

  Reposalmentien – Yliskylän puistokatu – Kuvernöörintie liikenneympyrän halki on rakennettu vesihuoltolinja toukokuussa. Autoliikenne ohjataan kaivannon ohi siten, että liikenne noudattaa liikenneympyrän liikkumissääntöjä, mutta itse ympyrän keskipistettä siirretään. Ympyrän keskisaareke puretaan rakennustyön tieltä, jotta bussiliikenteen vaatimat kääntymissäteet voidaan taata koko rakentamisen ajan. Olettehan huolellisia käyttäessänne väliaikaista ympyräjärjestelyä. Kevyen liikenteen reitit säilyvät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ennallaan.

  Laajasalontiellä liikenne on siirtynyt levennyspenkereelle tien itäpuolelle ja bussien uudet pysäkkijärjestelyt tulevat voimaan 1.6. alkaen

  Nykyisen Laajasalontien ja Koirasaarentien risteyksessä oleva kallioalueen kohdalle rakennetaan vesihuollon runkoverkkoa ja uutta telematiikkaa. Liikenteen siirtoa varten on rakennettu levennyspenger Laajasalontien itäpuolelle. 2+2 ajokaistaa siirretään siten, että pohjoisen suuntaan ajokaistat siirtyvät levennyspenkereelle ja etelän suuntaan liikenne siirtyy nykyiselle pohjoisen suuntaiselle ajoradalle. Liikenne palautuu takaisin omille ajoradoille kauppakeskuksen kohdalla Reposalmentiensillan jälkeen. Samalla bussipysäkit siirtyvät Laajasalontie – Koirasaarentien – Kuvernöörintien risteyksestä Laajasalontielle levennyspenkereen alkuun. Seuraattehan myös HSL:n tiedotusta uusista pysäkkijärjestelyistä. Uudet pysäkkijärjestelyt astuvat voimaan 1.6.

  Kävelysillan rakentaminen on aloitettu valmistelevilla töillä. Sillan rakentamisen vuoksi tehdään Laajasalontien pengeralueella massanvaihtoja. Bussipysäkit tulevan siirtymään Laajasalontielle Reposalmentiensillan jälkeen. 

  Ota yhteyttä

  Laajasalontien katujärjestelyt

  Urakoitsija: Tieluiska Oy

  050 475 8878

  Jätä viesti ja työmaalta otetaan Sinuun yhteyttä.

  laajasalontie@tieluiska.fi